Cartografie

Landkaarten Vll – XVll Prov.
Stadsplattegronden
Provinciekaarten

Stadsprofielen
en Aanzichten

Na de val van Antwerpen in 1585 en de oprichting van de VOC in 1602
was er een grote opleving van de economie en speelde ons land
in de 16e en 17e eeuw een belangrijke rol bij het vervaardigen van
land- en zeekaarten, stadsplattegronden en dorpsgezichten.

Bekende namen.

W.Blaeu
J.Blaeu
I.Tirion
A.Ortelius
G.Mercator
N.Visscher
C.J.Visscher
G.Braun
F.Hogenberg
J.Jansonius
H.Hondius
L.Guicciardini
Fr.de Wit.

De techniek die eind 16e eeuw gebruikt werd was
de kopergravure, een in koper gegraveerde plaat
waar de kaarten mee gedrukt werden.
Kopergravures werden vervaardigd tot
begin 19e eeuw waarna men overging tot de
lithografie en staalgravure.