Bolsward J.Blaeu

325,00

Uitgave jaar 1649
Formaat 50x40cm

Uitgegeven door Joan Blaeu 1597-1673
Joan Blaeu was uitgever en drukker van kaarten en atlassen.Tevens was hij kaartmaker van de VOC en leraar in stuurmanskunst en kapiteinskunde. Joan had een omvangrijke productie van kaarten en atlassen Stadplattegronden van Joan Blaeu.
Theatrum Orbis Terrarum”Toonneel der Steden van de vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen.”
Kopergravure uit 1649 Deze(2 delige atlas)vormde een onderdeel van een 12 delige wereldatlas de Atlas Major.Tevens kaartmaker van de VOC en leraar stuurmanskunst en kapiteinskunde. Hij was een zoon van Willem Janz. Blaeu 1571-1638 die een zeer bekend kaart en globemaker,astronoom, drukker en uitgever was.

Artikelnummer: SP10 Categorie: