Coevorden J.Blaeu

85,00

Uit Toonneel der Steden van de Vereenighde
Nederlanden met hare beschrijvingen.
Uitgegeven door Joan Blaeu 1597-1673
Uitgave jaar 1649
Formaat 53x41cm

Joan Blaeu was uitgever en drukker van kaarten en atlassen.Tevens was hij kaartmaker van de VOC en leraar in stuurmanskunst en kapiteinskunde. Joan had een omvangrijke productie van kaarten en atlassen Stadplattegronden van Joan Blaeu.
Theatrum Orbis Terrarum”Toonneel der Steden van de vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen.”
Kopergravure uit 1649 Deze(2 delige atlas)vormde een onderdeel van een 12 delige wereldatlas de Atlas Major.

Artikelnummer: SP81 Categorie: